326 — Làm sao để có một buổi đánh giá công việc hoàn hảo?

Một buổi đánh giá công việc tốt giúp nhân viên cải thiện hiệu quả công việc của họ, qua việc giúp họ tự nhận ra các điểm họ cần phải làm tốt hơn và hỗ trợ họ thực hiện những thay đổi cần thiết.

Dưới đây là một quy trình đánh giá công việc có thể giúp mang lại kết quả tuyệt vời. Mô hình này đã được nhiều doanh nghiệp sử dụng, không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công việc của nhân viên, mà còn giúp cho các nhân sự quản lý, lãnh đạo cảm thấy thích thú với việc đưa ra đánh giá, thay vì ái ngại, trì hoãn, né tránh.

Đồng thuận về các lĩnh vực được đưa ra đánh giá

Một cuộc nói chuyện đánh giá công việc nên được thực hiện riêng tư giữa 2 người, trên một chiếc bàn họp, thay vì bạn ngồi tại bàn làm việc của mình và người nhân viên ngồi trước mặt.

Đầu tiên hãy đề nghị người nhân viên viết lên giấy 6 khía cạnh trong công việc mà họ đánh giá là quan trọng nhất với công việc của mình. Câu trả lời của họ và dự định trong đầu của bạn thường sẽ trùng khớp với nhau. Tuy nhiên họ cũng có thể đưa ra các đáp án khác với suy nghĩ của bạn. Lúc này bạn có thể đồng ý với họ, hoặc chia sẻ suy nghĩ của mình một cách nhẹ nhàng để đi tới sự đồng thuận sau cùng. Đây sẽ chính là 6 khía cạnh được dùng để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của người nhân viên.

Đồng thuận về mức độ hoàn thành công việc

Tiếp theo yêu cầu người nhân viên vẽ bên phải mỗi khía cạnh ở trên 1 đường thẳng dài có 2 cực, trong đó cực trái chú thích là “Cần cải thiện hơn”, cực phải chú thích là “Đạt yêu cầu”.

Đề nghị người nhân viên tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc của mình ở từng khía cạnh, bằng cách vẽ một đường elip trên đường thẳng. Hình elip càng bao phủ về phía cực “Cần cải thiện hơn”, có nghĩa là người nhân viên càng chưa hài lòng với bản thân mình hơn và ngược lại với cực “Đạt yêu cầu”.

Sau khi người nhân viên hoàn thành bước tự đánh giá, hãy làm điều tương tự, dựa trên những đánh giá của bạn về họ trong 6 khía cạnh đã đồng thuận.

Thông thường người nhân viên thường có xu hướng đánh giá công việc của mình khắt khe hơn thực tế. Điều này tạo tiền đề cho cuộc thảo luận sau đó.

Đồng thuận về kế hoạch tương lai

Hỏi người nhân viên các khía cạnh nào họ muốn tập trung cải thiện, với sự giúp đỡ của bạn, trong những tháng sắp tới. Bạn có thể yêu cầu họ về suy nghĩ và đưa ra ý tưởng hoặc kế hoạch cho chính bản thân mình trong một cuộc họp khác vào tuần sau đó. Hoặc họ có thể trình bày ngay nếu đã có sẵn ý tưởng trong đầu.

Bước tiếp theo là việc bạn và người nhân viên đi tìm sự đồng thuận về bản kế hoạch cho họ, cùng với sự đánh giá về khả năng thành công của bản kế hoạch này. Bản kế hoạch cần phải bao gồm việc tổ chức các buổi họp riêng ít nhất 1 buổi/tháng để thảo luận về tiến trình thực hiện. Nếu bạn phớt lờ kế hoạch của người nhân viên sau khi kết thúc buổi đánh giá thì gần như chắc chắn sẽ chẳng có gì thay đổi ở họ cả.

Mô hình đánh giá công việc lấy người nhân viên làm trọng tâm, dựa trên kết quả công việc, có thể được sử dụng để bổ sung cho các quy trình đánh giá công việc chính thống được sử dụng rộng rãi ở các doanh nghiệp.