122 — Cân bằng giữa 2 nửa của văn hóa

Văn hóa của 1 doanh nghiệp có 2 nửa: Con người và Hoạt động. Chìa khóa để xây dựng một môi trường làm việc gắn bó và hiệu quả hơn chính là sự cân bằng giữa 2 nửa này. Cân bằng giữa những gì bạn làm và cách thức bạn hoàn thành nó.

Phần con người bao gồm cảm xúc, giao tiếp và các giá trị. Phần hoạt động bao gồm tất cả các yếu tố còn lại, như quy trình, trang thiết bị, cơ sở vật chất.

Nửa con người trả lời cho các câu hỏi “tại sao” và “thế nào” của văn hóa. Ví dụ chúng ta làm một điều gì đó bởi vì nó đáp ứng mong muốn của bản thân, và thực hiện nó qua sự giao tiếp và các mối quan hệ.

Nửa hoạt động, gồm những gì mà chúng ta thực hiện. Ví dụ như chúng ta xây một cây cầu, chúng ta làm ra một sản phẩm, chúng ta bán hàng hóa,…

Làm thế nào cân bằng giữa hai nửa?

Thái độ của con người bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi cách mọi việc được thực hiện, hơn là bản thân việc được thực hiện là gì. Phần lớn những gì mọi người làm ở một cơ quan, tổ chức là đến từ ngoài tầm kiểm soát của họ, cụ thể là đến từ khách hàng, thị trường, nội quy, chỉ đạo cấp trên, hay luật pháp. Ngược lại, người quản lý chủ yếu có thể kiểm soát cách thức họ thực hiện công việc.

Con người ta thường không bận tâm đến những thay đổi nếu họ được tham gia vào chúng. Mặt khác, nếu các thay đổi được đưa ra bởi quản lý cấp trên, sau đó mới được thông báo tới nhân viên, họ có thể cảm thấy bị phớt lờ và không hài lòng.

Cân bằng văn hóa doanh nghiệp có nghĩa là chú tâm đến cách thức bạn thực hiện những gì bạn làm.