322 — Cải thiện chất lượng các cuộc họp bằng phương pháp “Cộng – Delta”

Để giúp bạn cải thiện chất lượng các buổi họp kinh doanh, phương pháp “Cộng – Delta” dưới đây giúp bạn nhận ra điều gì cần phát huy, điều gì cần thay đổi.

Dành 5 phút vào cuối một buổi họp. Kẻ một bảng gồm 2 cột. Cột bên trái là cột “cộng”, cột bên phải là “delta”. Giải thích cho mọi người rằng “Cộng” là những điều mọi người cảm thấy thích thú về buổi họp hôm nay. “Delta” là những điều mà mọi người muốn được thay đổi, hoặc làm khác đi, trong các buổi họp sắp tới.

Sau đó hãy đề nghị mỗi người cho ý kiến cụ thể về những điểm “cộng” và những điểm “delta” về cuộc họp. Yêu cầu họ trả lời một cách ngắn gọn, súc tích. Ghi tất cả các câu trả lời của họ lên bảng. Kết quả sau cùng thường sẽ không nhiều. Thậm chí nhiều người sẽ không có gì để nói.

Cuối cùng, cam kết với mọi người rằng bạn sẽ thực hiện các thay đổi theo ý muốn của họ trong buổi họp lần tới. Ở buổi họp sau đó, nhắc lại với mọi người về bảng Công – Delta trên để họ thấy bạn đã thay đổi theo khuyến nghị của họ. Nếu bạn thực hiện điều này sau mỗi buổi họp, bạn sẽ thấy chất lượng các buổi họp thay đổi rõ rệt.

Dưới đây là ví dụ về 1 bảng Cộng – Delta mà có thể những gì bạn thu được cũng sẽ tương tự như vậy.

BUỔI HỌP DIỄN RA NHƯ THẾ NÀO?

Cộng

Delta

Như một buổi thảo luận thoải mái

Nên bắt đầu đúng giờ

Nhiều ý tưởng hay, chương trình rõ ràng

Đôi lúc còn lan man

Kết thúc đúng giờ

Nên chuẩn bị dữ liệu trước khi họp

Xác định cụ thể bước tiếp theo

Nên mời thêm phòng marketing

Cơ sở vật chất tốt