314 — Mất bao lâu để có thể thay đổi được văn hóa doanh nghiệp?

Tốc độ của quá trình thay đổi văn hóa tại một công ty, tổ chức, phụ thuộc vào quy mô, nguồn lực, cũng như mức độ cam kết của lãnh đạo.

Quy mô của tổ chức: Công ty quy mô càng nhỏ, nhân sự càng ít, đồng nghĩa với việc ít người tham gia quá trình thay đổi văn hóa hơn. Chính vì vậy quá trình này tại các công ty nhỏ cũng thường “về đích” sớm hơn tại các công ty lớn.

Mức độ cam kết của lãnh đạo: Nếu lãnh đạo cấp cao của tổ chức, qua hành động của mình, thể hiện rõ sự quyết tâm thực hiện thay đổi, nhân viên và các quản lý cấp dưới sẽ nhanh chóng hưởng ứng họ. Ngược lại, nếu người lãnh đạo ủy quyền hết nhiệm vụ thay đổi văn hóa cho cấp dưới, khả năng thành công sẽ rất nhỏ.

Nguồn lực sẵn có của tổ chức: Phát triển một nền văn hóa doanh nghiệp cần phải đầu tư một chút thời gian. Nếu quá trình hoạt động doanh nghiệp quá bận rộn, đơn giản là không ai có thời gian tham gia họp và thảo luận về văn hóa, tốt hơn hết là nên tạm hoãn quá trình này lại.

Văn hóa thay đổi khi người lãnh đạo cho thấy rằng họ muốn thay đổi

Việc tổ chức các buổi họp “Lãnh đạo về văn hóa” hàng tháng với nhóm nhân sự quản lý sẽ là bước khởi đầu quan trọng cho quá trình phát triển văn hóa. Ở đó, các quản lý sẽ thảo luận về mối quan hệ của họ, giá trị họ mong muốn được khuyến khích trong công ty và hành động họ có thể làm để nâng cao giá trị đó. 

Qua quá trình thảo luận và hành động này, các quản lý sẽ học được thêm về bản thân họ, văn hóa của công ty, và cách họ có thể dẫn dắt nó. Khi đã sẵn sàng, các nhân sự ở tầm thấp hơn có thể bắt đầu thực hiện quá trình tương tự. Đó là một cách đơn giản giúp nhanh chóng xây dựng một môi trường làm việc mạnh mẽ và hiệu quả.

Kết quả sẽ đến ngay tức thì

Với sự chủ động của lãnh đạo, các kết quả tích cực sẽ sớm xuất hiện. Kể cả trong các tổ chức có quy mô lớn nhất, nhân sự ở mọi cấp độ sẽ sớm nhận thức được rằng văn hóa đang thay đổi vì mục tiêu tốt đẹp hơn. Với sự cam kết rõ ràng của lãnh đạo cấp cao, có thể sử dụng bảng thông số dưới đây để ước lượng thời gian hoàn thành quá trình phát triển văn hóa.

Số lượng nhân sự

10

100

1000

10.000

100.000

Thời gian cần

1 năm

2 năm

3 năm

4 năm

5 năm

 

(Lưu ý: Rất nhiều yếu tố có thể ảnh hưởng đến những con số này. Ví dụ nếu bạn là một nhà máy cơ sở, rất muốn thay đổi, nhưng phía lãnh đạo tổng công ty không đồng thuận và chấp nhận cho bạn thay đổi, quá trình này sẽ diễn ra chậm hơn và hạn chế mức độ nỗ lực thay đổi của bạn).