214 — Mẫu phiếu khảo sát về môi trường tổ chức, doanh nghiệp

Để sử dụng khảo sát này

+ Copy và paste nội dung tham khảo dưới đây vào phần mềm xử lý văn bản của bản và chỉnh sửa lại nếu cần, để phù hợp nhất với tổ chức, doanh nghiệp của bạn.

+ In ra cho mỗi cá nhân được khảo sát 1 bản.

+ Yêu cầu họ hoàn thành khảo sát với điều kiện ẩn danh.

+ Thu hồi toàn bộ các phiếu khảo sát sau khi mọi người hoàn thành.

+ Thống kê kết quả thu được một cách bí mật bằng cách đánh dấu tất cả các phương án lựa chọn của mọi người vào một tờ phiếu khảo sát mới.

+ Thảo luận với nhóm về kết quả thu được.

Khảo sát về môi trường doanh nghiệp

Với mỗi câu hỏi, đánh “X” vào phương án bạn đã từng trực tiếp có trải nghiệm. Đánh “O” vào phương án bạn cảm thấy đó là điều đúng đắn nhất, bạn mong muốn nhất.

1. Chiều di chuyển của dòng thông tin?

Từ trên xuống

Phần lớn là từ trên xuống

Từ trên xuống và từ dưới lên

Từ trên xuống, từ dưới lên, và ngang hàng

2. Độ chính xác của sự liên lạc từ dưới lên trên như thế nào? 

Thường sai lệch

Được “kiểm duyệt” trước khi đến lãnh đạo

Độ chính xác rất hạn chế

Rất chính xác

3. Mức độ thấu hiểu của người quản lý về những vấn đề bạn đang phải đối mặt? 

Không ổn lắm

Biết một phần

Khá tốt

Rất tốt

4. Sự tin tưởng mà người khác dành cho bạn thể hiện ở mức độ nào?

Hoàn toàn không

Giả bộ

Đôi lần

Luôn luôn

5. Bạn có thường cảm thấy được truyền cảm hứng từ người lãnh đạo của mình?

Không hề

Thỉnh thoảng

Thường xuyên

Luôn luôn

6. Trong các tình huống khó khăn, người lãnh đạo có đứng về phía bạn không

Hiếm khi

Đôi khi

Thường xuyên

Luôn luôn

7. Sự “đe dọa” và “sợ hãi” được sử dụng thế nào nhằm tạo động lực trong công việc?

Toàn bộ

Thường xuyên

Ít

Rất ít

8. “Phần thưởng” và “sự tham gia” được sử dụng thế nào nhằm tạo động lực trong công việc?

Rất ít

Một phần

Thường xuyên

Toàn bộ

9. Bạn có cảm nhận thấy sự tham gia của mình vào các quyết định ảnh hưởng tới bản thân không? 

Hoàn toàn không

Thỉnh thoảng tham khảo ý kiến

Thường tham khảo ý kiến

Tham gia hoàn toàn

10. Ai là người hiểu rõ mục tiêu của tổ chức?

Chỉ lãnh đạo cấp cao

Lãnh đạo cấp cao và cấp trung

Khá phổ biến trong tổ chức

Tất cả mọi người

11. Dữ liệu về hoạt động kinh doanh, sản xuất và các số liệu đo lường khác được dùng để làm gì?

Thực hiện chính sách và kỉ luật

Khen thưởng và kỷ luật

Khen thưởng và tự kiểm điểm

Tự kiểm điểm và giải quyết vấn đề

 

  1. Đánh dấu tích vào những mục bạn cho là quan trọng nhất và đáng để thảo luận trong cuộc họp nhóm.