132 — Để hiểu về hành vi, hãy nhìn vào hoàn cảnh

Hành vi của một con người là thông tin về hoàn cảnh của người đó. Văn hóa chính là hoàn cảnh. Để hiểu về văn hóa, hãy nhìn vào những gì người khác làm. Để hiểu về hành vi, hãy nhìn vào văn hóa.

Khi có một sự cố xảy ra:

Đừng tập trung vào vấn đề con người, coi họ như là vấn đề.

Đừng nhìn vào vấn đề như chúng là một sự kiện riêng biệt.

Hãy nhìn vào tình huống dẫn tới vấn đề.

“Không có gì tự nhiên xảy ra”. Phần lớn vấn đề đến từ hệ thống. Phần lớn vấn đề của hệ thống đến từ những quyết định sai lầm, dẫn tới sự yếu kém trong giao tiếp và các mối quan hệ. Đó là những vấn đề về mặt văn hóa. Vì vậy mà văn hóa luôn là một phần của bất kỳ vấn đề nào, thậm chí còn thường xuyên là nguyên nhân gốc rễ.

Văn hóa là bối cảnh cho các hành động của con người

Những gì con người làm xuất phát từ bản thân họ là ai và hoàn cảnh mà họ đang ở trong. Con người trong cùng một nền văn hóa sẽ có cách cư xử tương tự nhau bởi họ có chung cảm nhận về điều gì là phù hợp. Trong môi trường công việc, văn hóa địa phương kết hợp với văn hóa của công ty sẽ quyết định cho chúng ta biết điều gì là phù hợp. Các nhà nhân chủng học từ lâu đã kết luận rằng văn hóa là bối cảnh để có thể giải thích cho hành động của con người.

Tính cách đóng vai trò quan trọng trong hành xử của mọi người. Là một nhà quản lý, bạn không thể thay đổi tính cách của một ai đó, và cũng không nên cố gắng làm vậy. Tình huống hoặc văn hóa của công ty là 2 phần quan trọng nhất cần xem xét đến, bởi vì:

Thứ nhất: Văn hóa là phần mà người lãnh đạo có thể kiểm soát được

Thứ hai: Quản lý về mặt văn hóa sẽ vô cùng có ích. Phát triển văn hóa của công ty là đòn bẩy nâng toàn bộ “con thuyền”, chứ không chỉ một phần riêng lẻ.